Последни новини
България подписа договори за правна помощ по наказателни дела и за екстрадиция с Казахстан
14.11.2014

     Министърът на правосъдието Христо Иванов и генералният прокурор на Република Казахстан Асхат Даулбаев подписаха Договор за правна помощ по наказателни дела и Договор за екстрадиция между Република България и Република Казахстан. Официалната церемония по подписването се състоя  в Заседателната зала на Министерството на правосъдието.
Казахстанската делегация, ръководена от г-н Даулбаев, е у нас на еднодневно посещение по покана на министър Христо Иванов.
    Договорът между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела съдържа разпоредби относно различните форми на правната помощ в рамките на наказателното производство, включително връчването на призовки и документи, събирането на доказателства, огледа, обиска и изземването, разпита на лица, извършването на експертиза, предаването на вещи и документи, както и  и реда за предоставяне на помощта. 
    Договорът за екстрадиция между двете държави предвижда те да предават една на друга лица, намиращи се на тяхна територия, за привличане към наказателна отговорност за престъпления, даващи основание за екстрадиция, или за изпълнение на присъди във връзка с такива престъпления.
    Разпоредбите на договорите в най-висока степен съответстват на международните стандарти по отношение на съдебното сътрудничество в наказателната област. Около това становище се обединиха министър Иванов и генералният прокурор Даулбаев при подписването на документите днес.
     Правосъдният министър изрази надежда, че в рамките на мандата компетентните държавни органи на двете страни ще завършат вътрешнодържавните си процедури по подготовка и ще бъде подписан и Договорът за трансфер на осъдени лица между България и Казахстан. Този документ е последният от трите основни договора, регулиращи международното правно сътрудничество по наказателни дела.
   По време на срещата генералният прокурор акцентира на традиционно добрите отношения между двете държави, както и обърна внимание, че България е изключително важен партньор за Казахстан в областта на икономическoто сътрудничество и развитието на туризма. Именно търговските и други отношения между двете страни логически водят и до сключването на договорите за правна помощ по наказателни дела и екстрадиция, които ще допринесат за по-ефективното противодействие в  борбата с престъпността с транснационален характер.
     Генералният прокурор на Казахстан също така потвърди желанието на неговата страна за сключването и на договор за трансфер на осъдени лица, и отправи покана към министъра на правосъдието за посещение в Казахстан.


Генералният прокурор на Република Казахстан Асхат Даулбаев е роден през 1962 г. в град Актюбинск, Казахстан. През 1987 г. завършва с отличие съдебно-прокурорския факултет на Свердловския юридически институт. От 1990 г. 1е заместник-прокурор на Калининския и Октомврийския райони на град Алмати, където изпълнява и длъжността районен прокурор. В периода 1994 г. -1997 г. е заместник-председател на Арбитражния съд и началник на управление по общ надзор в Генералната прокуратура на Република Казахстан. Като заместник-министър на правосъдието през 1997 г. е председател на Квалификационната колегия по правосъдие. В периода 1999-2001 е избран за депутат в долната законодателна камара на Парламента на Казахстан, в който оглавява постоянната комисия по правни въпроси в междупарламентарната асамблея на Общността на независимите държави. От 2001 до 2011 г. е заместник-генерален прокурор, а от 2011 е генерален прокурор на Казахстан.
Г-н Даулбаев е майстор на спорта в областта на класическата борба. Женен, с трима сина.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ