Последни новини
Становище на ВКС по актуализираната стратегия за съдебна реформа: Комплексен документ с респектиращ потенциал за реформа
24.11.2014

   Актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е комплексен документ с респектиращ потенциал за реални и постижими, последователни и ефективни промени в съдебната власт. Тя дефинира система от ясни цели, фундаментални за конституционите функции на тази власт.“
  Това се казва в увода на становището на Върховния касационен съд (ВКС) за Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, публикувана за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.
    Върховните съдии изразяват убеждение, че ефективността на стратегията предполага цялостната й реализация, за да не бъде накърнен нейният системен характер.  „Приемането на този документ, при ясна и неоттеглима политическа ангажираност за изпълнението му, е очакван и неотложен шанс за промяна и тест за държавническа зрялост и отговорност пред обществото“, категорични са върховните съдии.
   Стратегията е насочена към осигуряване на европейски стандарт на правосъдие и превръщане на съдебната власт в ефективен гарант на върховенството на закона. Нейната обща визия отразява дълбоката, същностна мотивация на съдийската гилдия и кристализира смисъла на професионалната й посветеност, но в същото време съдържа и конкретни механизми за постигане на целите в документа, се казва още в становището.
   Върховните съдии изрично посочват, че напълно споделят изложените в стратегията принципи и подходи - гарантиране независимостта на съда, превенция на корупцията и формите на нерегламентирано влияние, защита правата на човека, съобразяване с международните стандарти, отчитане на българския опит, ефективно и прозрачно администриране, професионално самоуправление, възстановяване на нарушените лични и обществени отношения и доверието на обществото.
   Според ВКС, Стратегията е резултат на професионален и задълбочен анализ на състоянието на съдебната система, същевременно тя очертава пътищата за преодоляване на факторите, блокиращи съдебната реформа „и е в състояние да  консолидира капацитета на съдиите за реализиране на очертаните цели, да им вдъхне увереност и даде поле за развитие на реформаторските им усилия“.
   Оценявайки високо стратегическия документ, върховните съдии акцентират върху конкретните цели, заложени в него:
• Гарантиране независимостта на съда и на другите органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономически натиск и други зависимости;
• Въвеждане на принципите на справедливия процес в дисциплинарните производства спрямо магистрати.
• Модерна и ефективна наказателна политика.
• Гаранции за върховенството на закона, защитата на правата на човека, достъпа до правосъдие и хуманността на правосъдието.

Становището е изпратено от ВКС до Министерството на правосъдието и до представляващия ВСС Соня Найденова.

Пълния текст на становището можете да прочетете тук: https://mjs.bg/107/


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ