Последни новини
Министър Христо Иванов ще вземе участие в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” в Брюксел
03.12.2014

    Министърът на правосъдието Христо Иванов ще участва в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, което ще се проведе на 4 и 5 декември 2014 г. в Брюксел.
     Министър Иванов ще представи пред Съвета позициите на България по ключовите теми, включени в дневния ред, като предложението за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура и предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство.
    На заседанието ще бъдат обсъдени още предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред, както и предложението за Регламент за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ