Последни новини
УТОЧНЕНИЕ
23.12.2014
      През последните дни на няколко пъти в интервюта и изявления на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) бе направено внушение, че съветът не е имал възможност за навременна реакция при образуването на дисциплинарно производство срещу съдия Румяна Ченалова във връзка с делото „Белведере“, защото не е бил сезиран своевременно от Министерството на правосъдието.  В този смисъл например, членът на ВСС Ясен Тодоров и председател на Етичната комисия заявява в интервю пред в. „Преса“:  „Фактите, изнесени от Н.Пр. Ксавие дьо Кабан в студиото на Би Ти Ви, са били известни официално на министъра на правосъдието още на 2 декември. Но той не е предприел никакви мерки да сезира ВСС и на практика неговото бездействие по случая доведе до публичното му оповестяване, преди ВСС да е имал каквато и да било възможност за реакция и проверка.“
      По този повод пресцентърът на Министерството на правосъдието обръща внимание, че във всички тези коментари се прави напълно неприемливо смесване на две различни процедури – процедурата по проверка на дейността на временен синдик по сигнал срещу него, което е изцяло в правомощията на министъра на правосъдието, и процедурата по образуване на дисциплинарно производство срещу съдия въз основа на факти, касаещи извършени от него нарушения по разглеждането и администрирането на делата, което пък е в правомощията на ВСС.
      В тази връзка трябва изрично да бъде уточнено, че на 2 декември в Министерството на правосъдието не е бил депозиран сигнал срещу действията на съдия Румяна Ченалова от СГС, а срещу действията на синдика Панайот Велков. Проверката, която е образувана в МП по повод на този сигнал, е изцяло ангажирана с действията на синдика и по никакъв начин не поражда задължение на министерството да сезира ВСС.
      Действително, МП има задължение да сигнализира ВСС в случай, че при проверката бъдат установени данни за неправомерно поведение на съдията по едно дело. Такива данни обаче могат да бъдат установени в хода на проверката, която към момента все още не е приключила.
      В допълнение бихме искали да обърнем внимание и на обстоятелството, че времето между внасянето на сигнала срещу синдика Панайот Велков в МП и публичното разгласяване на случая от посланика на Република Франция е точно три дни. Толкова е и приблизително необходимото технологично време за запознаване на длъжностните лица (инспектор, ресорен заместник-министър) с изложените в сигнала данни, преди той да бъде внесен на министъра на правосъдието с конкретни предложения. Не само в Министерството на правосъдието, а и във всички останали държавни ведомства в България има установени правила за документооборота, които са задължителни за спазване.
      Неприемлива е тезата, че точно тези три дни и незавършилата проверка срещу синдика Велков са се оказали пречка пред ВСС да се заеме с решаването на дългогодишно натрупаните проблеми в СГС.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ