Последни новини
Министър Диана Ковачева се срещна с генералния директор на ОЛАФ Джовани Кеслер
27.09.2012
На 27.09.2012 г. правосъдният министър Диана Ковачева се срещна с Джовани Кеслер,генерален директор на ОЛАФ. „Имаме обща воля и общи интереси за европейско противодействие на престъпността”, заяви г-н Кеслер. Той добави, че транснационалният поглед върху разследванията, особено по финансови престъпления, изисква и обединен подход на страните-членки на Европейския съюз. В този аспект в Европейския парламент предстои дискусия за идеята за европейски прокурор, посочи г-н Кеслер.

„В условията на глобализация, трансграничната престъпност е проблем на всички, а не на отделните държави”, заяви от своя страна правосъдният министър. Преди 6 г. идеята за европейски прокурор звучеше екстравагантно, но сега всички сме убедени, че е необходимо европейският бюджет да се защитава не само със средствата на националните законодателства, добави министър Ковачева. Тя посочи, че през м. октомври Министерство на правосъдието очаква анализ от Съвета на Европа по проекта на нов Наказателен кодекс и по отношение на приключилите знакови дела.

По време на срещата бяха дискутирани и обученията на прокурори от специализираната прокуратура, укрепване на капацитета на съвместните разследващи екипи и по-активния подход на Висшия съдебен съвет за превенция за корупционните практики. Диалогът с магистрати, граждани и неправителствени организации е основа за добри резултати, заяви още министър Ковачева.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ