Последни новини
Министър Иванов определи състава на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз
19.01.2015

   Министърът на правосъдието Христо Иванов определи днес със заповед състава на комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз.
   В състава на комисията влизат: проф. д-р Жасмин Генова – Попова; проф. д-р Мариана Карагьозова – Финкова; Божидар Джамбазов, прокурор от ВКП; съдиите Ваня Алексиева (ВКС) и Соня Янкулова (ВАС). Освен петимата основни членове, в заповедта са определени и двама резервни - Татяна Коева, съдия в ОС – Стара Загора, и проф. дюн Цветана Каменова, директор на ИДП при БАН. (Съгласно чл. 8, ал. 1 от Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд комисията се състои от петима основни и двама резервни членове.)
   Членовете на комисията се подбрани измежду общо 18 номинации, направени от ВСС, няколко университета и неправителствения сектор. По регламент (чл.8, ал. 1 от ПМС №214/2010 г.) комисията, се състои от представители на съдебната власт, на неправителствените организации и хабилитирани преподаватели по правни науки. В изпълнение на този регламент Министерството на правосъдието изпрати покани до ВСС, до университетите с юридически факултети и други академични институции, както и до специализирани организации от неправителствения сектор, да номинират подходящи кандидатури. Получени са общо 18 номинации – шест от ВСС, три от СУ „Св. Климент Охридски“, две от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, две от Нов български университет, четири от Българска асоциация по европейско право, единствената НПО, която е отговорила на поканата за номинации. Проф. Карагьозова е посочена от СУ „Св.Климент Охридски“, проф. Жасмин Генова-Попова – посочена едновременно от БАН и от Пловдивския университет, Божидар Джамбазов и Ваня Алексиева са посочени от ВСС, а Соня Янкулова – от БАЕП. Кандидатурата на Татяна Коева е посочена от ВСС, а на проф. Каменова – от ПУ. Задачата на комисията е да проведе процедурата за избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз при спазване на критериите, условията и реда, предвидени в Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд. 
    Първото заседание на комисията ще се проведе днес, 19.01.2015 г., от 18.00 ч. в сградата на Министерство на правосъдието. На това заседание ще бъде избран председател на комисията и членовете й ще попълнят декларация за липса на конфликт на интереси (липса на личен интерес от провеждането на избора и липса на отношения с някой от кандидатите, които биха породили основателни съмнения за неговата безпристрастност). 
    Имената на десетимата кандидати, които са подали документи за участие в конкурса за генерален адвокат в срока до 16 януари т.г., ще бъдат обявени утре, след като първо комисията се запознае с тях.

Списък на номинираните за членове на комисията по провеждане на избора на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз:

1. Проф. д-р Цветана Каменова - ПУ
2. Проф. д-р Жасмин Генова – Попова – ПУ и ИДП при БАН
3. Соня Янкулова – БАЕП
4. Христо Христев– БАЕП
5. Боряна Мусева– БАЕП
6. Гл. асист. Станислав Костов– БАЕП
7. Доц. д-р Веселина Манева – НБУ
8. Проф. д-р Александър Воденичаров - НБУ
9. Ренета Мишонова – Хальова – ВСС
10. Татяна Гьонева Коева –ВСС
11. Божидар Джамбазов –ВСС
12. Бистра Николова Атанасова – ВСС
13. Райна Георгиева Стефанова – ВСС
14. Ваня Алексиева – ВСС
15. Проф. д-р Мариана Карагьозова - СУ
16. Проф. дюн Орлин Борисов - СУ
17. Проф д-р Николай Натов – СУ
18. Проф. д-р Емилия Друмева – ИДП при БАН

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ