Последни новини
Министър Христо Иванов ще поиска от ВСС да разгледа откритото писмо на съдиите от Административен съд- Варна
27.01.2015
      До Министерството на правосъдието бяха отправени въпроси от някои медии какви действия смята да предприеме във връзка с отвореното писмо на съдии от Административен съд – Варна с твърдения за оказван безпрецедентен натиск върху тях от страна на председателя на съда. Писмото, което вече бе публикувано в няколко електронни сайта, е адресирано и до министъра на правосъдието, наред с другите му адресати – Висшия съдебен съвет (ВСС), председателя на Върховния административен съд, Съюза на съдиите в България и Европейската комисия. В него се настоява за назначаване на незабавна проверка за методите и средствата на управление, прилагани от ръководството на АС-Варна, както и да се изследват и оповестят причините и мотивите за назначаване на съдия Евгения   Баева за зам.-председател на съда и ръководител на първо отделение. 
      В тази връзка Пресцентърът на Министерството на правосъдието информира, че министър Христо Иванов, в изпълнение на законовите си правомощия, ще предложи разглеждането на сигнала да бъде включено като точка в дневния ред на ВСС за следващата седмица. Министър Иванов ще съдейства за изслушването от ВСС на съдиите, подписали сигнала, както и на всички ангажирани страни.
      Министерството на правосъдието напомня, че като самостоятелни цели в актуализираната стратегия за съдебна реформа е изведено разширяването на правомощията на общите събрания на съдиите в процеса на администриране на съдилищата, включително и номинирането на председателите на съдилищата и номинирането и избора на заместник-председателите и председателите на отделения, както и ефективното утвърждаване на статуса на председателите на съдилищата като „пръв сред равни”. Целта на тези мерки е превръщането на съдийското самоуправление в ефективно средство за ограничаване възможностите за административни форми на влияние върху независимостта на съда и повишаване на отговорността и ефикасността на администрирането на съдилищата.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ