Последни новини
Ръководството на МП и ССЗБ проведоха успешни преговори
27.01.2015
      Нощният труд, трудът при т.нар. време на разположение, както и работата по време на празнични дни вече ще бъдат начислявани и изплащани на надзорно-охранителния състав на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/. Това бе обявено днес след среща на ръководството на Министерство на правосъдието и на двете главни дирекции „Изпълнение на наказанията” и „Охрана” с Управителния съвет на Синдиката на служителите в затворите в България /ССЗБ/.
      На работната среща, която се проведе по искане на министъра на правосъдието Христо Иванов и на ресорния заместник-министър Андрей Янкулов се разбра, че плащанията ще бъдат изплатени със задна дата – т.е. от първи януари т.г.
      Заместник-министър Янкулов обяви, че Министерството на  правосъдието планира оптимизация на структурите в рамките на Плана за административни, финансови и организационни мерки за оптимизиране на дейността и разходите в двете главни дирекции. Става въпрос за обединяване на звена в системата с цел съкращаване на ръководни и административни длъжности, като на този етап не се планира съкращаване на надзорно-охранителния състав. Планира се 10-процентно съкращение на служители от централното управление на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията”, като конкретните мащаби на предвижданите мерки ще станат ясни едва след като ГДИН и ГДО изпратят окончателния вариант на предложенията си в Министерство на правосъдието. Ръководствата на двете дирекции имат срок за това до края на месец януари.
      Пред журналисти след срещата председателят на ССЗБ Иван Петров заяви, че социалните искания на синдиката за спазване на Закона за МВР са изпълнени на 80%. "Готова е нова заповед, в която са включени всички социални плащания. Издадени са и две нови заповеди, касаещи заплащането на сумите за храна и за специфични условия на труд. По-голямата част от нашите искания са изпълнени. Продължаваме съвместната работа и се надявам в най-кратък срок да разрешим и останалите проблеми”, заяви Иван Петров.
      Проверките в Поправителния дом за непълнолетни лишени от свобода в Бойчиновци и последващите действия на прокуратурата там не са наказателна акция срещу дома и ръководството му, заяви заместник-министър Янкулов. "Стремим се да опитмизираме капацитета на базата в Бойчиновци, който е за 400 лишени от свобода, а към момента са заети 60”, каза заместник-министърът и подчерта, че идеята не е да се закрива базата, а напротив, да се оптимизира дейността й. Той уточни, че конкретният повод за проверката в дома е препоръка в последния доклад на Комитета за предотвратяване на изтезанията за цялостния начин, по който функционира домът. „След проверка на Министерство на правосъдието беше установено, че има пропуски при управлението на поправителния дом и на базата на това сме предложили образуване на дисциплинарно производство срещу началника на дома'', допълни още Янкулов.
      Той отбеляза, че по време на днешните преговори бе публикувано пилотното решение на Европейския съд по правата на човека по делото "Нешков и други срещу България“. Страната ни има 18 месеца, за да въведе комбинация от ефективни мерки с превантивен и компенсаторен ефект, заради лошите условия в затворите. Същевременно, на 29 януари, когато е професионалният празник на служителите от системата на ГДИН, се очаква да бъде официално публикуван и докладът на Европейския  комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ). "Системата е изправена пред много проблеми и се надявам на поетапното им решаване с подкрепата на ръководството на синдиката. Мисля, че имаме добър диалог с тях до този момент", подчерта заместник-министър Янкулов.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ