Последни новини
Министърът на правосъдието Христо Иванов ще участва в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” в Латвия
28.01.2015

   Министърът на правосъдието Христо Иванов ще участва в неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”, което ще се проведе на 29 и 30 януари 2015 г., в Рига, Латвия.
    Сред темите, по които министър Иванов ще представи позицията на България, са съдебните аспекти на тероризма и допълнителните мерки на равнище ЕС за насърчаване работата по модернизиране на правосъдието в държавите-членки.
    Относно съдебните аспекти на тероризма, България счита, че те включват постигането на обща за държавите-членки на ЕС правна рамка по отношение криминализирането на всички престъпления, свързани с възможни терористични дейности. Българските власти вече предприеха спешни действия с цел оценка степента на съответствие на законодателството ни с Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН.
     По време на заседанието в Рига ще бъдат обсъдени и допълнителни мерки на равнище ЕС за насърчаване работата по модернизиране на правосъдието в държавите-членки. В момента съдебният статус на емигрантите, влезли на територията на България, се проверява единствено в националната база данни съдимост, което е абсолютно недостатъчно за достоверното идентифициране на съдебния им статус. С оглед осъществяване на надлежен контрол и налагане на превантивни мерки, включително и срещу възможни терористични заплахи, българските власти споделят идеята за предоставяне на възможност за идентифициране на гражданите при запитване от друга държава-членка за съдебния им статус. В този контекст се обсъжда и идеята да се изгради централна база данни на ниво ЕС по отношение на съдебен статус на граждани.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ