Последни новини
Комитетът за предотвратяване на изтезанията публикува пореден критичен доклад за състоянието на българските затвори
29.01.2015

Комитетът за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) към Съвета на Европа публикува днес очаквания доклад за резултатите от посещението си в България през март/април 2014 г. и отговора на българските власти. Посещението е дало възможност за преглед на изпълнението на препоръките, направени след предишни посещения на Комитета, като специално внимание се обръща на третирането на задържаните от полицията, на положението на непълнолетните в пенитенциарните заведения, както и условията на задържане и предоставянето на медицински грижи в затворите.
До една седмица Министерството на правосъдието ще публикува превода на 62-страничния доклад, който на места е издържан в доста остър тон.
Комитетът отбелязва, че по-голямата част от неговите дългогодишни препоръки, някои от които датират от времето на първото посещение в България през 1995 г., остават нереализирани. Като пример се сочат препоръките по отношение на малтретирането на задържаните както в полицейските арести, така и в затворите, насилието между затворниците, пренаселеността на затворите, битовите условия на задържане в следствените арести и в затворите, медицинските услуги в местата за лишаване от свобода, недостатъчната численост на персонала, правилата на дисциплината, сегрегацията  и контактът с външния свят.
Според КПИ държавата трябва да предприеме спешни и ефективни действия за отстраняване на всички тези проблеми на фона на ясното становище за повтаряща се тенденция за неспособност българските власти да се справят с отдавна констатирани проблеми.

Целия доклад на английски език можете да прочетете тук:

http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2015-12-inf-eng.pdf
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ