Последни новини
Адвокати от САК изпратиха на министър Иванов анализ за проблемите в съдилищата в Софийския съдебен район
03.02.2015

      Група адвокати от Софийската адвокатска колегия (САК) изпратиха на министъра на правосъдието Христо Иванов писмен анализ на основните проблеми на адвокатите от САК при работата им в съдилищата на територията на Софийския съдебен район (СРС, СГС, САС), както и във ВАС. В писмото се сочи, че резюме на същия материал, конкретно за работата им в СГС, е представено и във Висшия съдебен съвет във връзка с изслушването им в съвета на 8 януари т.г. Адвокатите заявяват, че са на разположение за обсъждане на проблемите, включително и на конкретни мерки за подобряване на администрирането и организацията на СГС, както и на необходими законодателни промени. 
      На 24 януари т.г. по инициатива на група адвокати Общото събрание на Софийската адвокатска колегия (САК) прие декларация с искане за спешни мерки по организацията на работа в СГС.
      В изпратения до министъра анализ се коментират поотделно редица проблеми в работата на съда, като например затруднен достъп до делата, неефективност и недостатъчност на електронните услуги, проблеми при снабдяване с преписи и документи и неефективна работа на деловодствата,  включително грубо отношение от страна на деловодители, порочни практики и нарушения при насрочване на делата и връчване на призовки и съобщения, лошо състояние на съдебните зали, нарушения на съдопроизводствените правила и др
.

      Цялото писмо можете да видите в прикрепения файл: тук

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ