Последни новини
Министър Христо Иванов внесе предложение за дисциплинарно производство срещу съдия Ивайло Родопски от СГС
09.02.2015
      Министърът на правосъдието Христо Иванов внесе днес в деловодството на Висшия съдебен съвет (ВСС) предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Ивайло Родопски от Софийски градски съд (СГС), за допуснати от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 4, т.3 и т.4 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).  На ВСС се предлага, след съответна проверка и оценка на изложените факти и констатации, да наложи дисциплинарно наказание, което да съответства на тежестта на нарушенията.
      Предложението на министър Иванов е изготвено въз основа на констатирани факти, сочещи за нарушение на служебните задължения на съдия Ивайло Родопски по т.д. № 4259/2014 г. по описа на СГС. Тези констатации са направени в хода на цялостната проверка на дейността на Панайот Велков по всички дела, по които той е бил назначен като временен синдик в обезпечителното производство. Проверката е  образувана след постъпили сигнали в Министерството на правосъдието от страни по конкретни дела, както и от омбудсмана на Република България.
      Съгласно чл. 312, ал. 1, т.5 от ЗСВ министърът на правосъдието е сред лицата, които имат правомощие да правят предложение за налагане на дисциплинарно наказание на магистрат, когато има данни за извършени от него нарушения. На 5 февруари т. г. министър Иванов внесе във ВСС предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдия Румяна Ченалова от СГС, обосновано с данни за нарушения, констатирани в хода на същата проверка на дейността на синдика Панайот Велков.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ