Последни новини
Министър Христо Иванов и комисарят по правата на човека на Съвета на Европа Нилс Муйжниекс проведоха работна среща
11.02.2015
      Министърът на правосъдието Христо Иванов и комисарят по правата на човека на Съвета на Европа Нилс Муйжниекс обсъдиха днес на работна среща проблемите, свързани с правната помощ и интеграцията на бежанците у нас, както и положението в българските затвори на чужденците, осъдени за незаконно преминаване през границата ни.
      Сред дискутираните теми беше и правното положение на лицата с увреждания. Министър Иванов запозна госта с изготвения от Министерството на правосъдието проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, като добави, че се предвижда активно обществено обсъждане на законопроекта с цел широко информиране на обществото за проблемите на тази група хора.
      По време на срещата бе обсъдена и необходимостта от създаване на нормативна уредба за модерно правосъдие за деца и възстановително правосъдие у нас.
      Министър Иванов и комисар Муйжниекс обсъдиха също така и правните проблеми във връзка с речта на омразата и възможностите за санкциониране на такива прояви.
      На срещата с комисаря Муйжниекс присъстваха още тримата заместник-министри на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, Андрей Янкулов и Петко Петков, началникът на кабинета на министъра на правосъдието Надежда Йорданова, постоянният представител на България към Съвета на Европа Красимира Бешкова, както и двама представители на МВнР – Димитър Спасов, директор на дирекция „Права на човека” и Мария Спасова, началник отдел „Права на човека” към дирекцията.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ