Последни новини
По 287 дела за търговска несъстоятелност са назначени временни синдици в окръжните съдилища в страната през последните 3 г.
17.02.2015
      В Софийския градски съд (СГС) има най-много образувани дела за търговска несъстоятелност, по които са назначени временни синдици през последните три години (2014 г., 2013 г. и 2012 г.) - общо 126 дела. Следват окръжните съдилища в Кюстендил с 26 дела, Русе - с 24 дела, Хасково и Монтана, съответно с 20 и 16 дела. По 14 са делата за търговска несъстоятелност с назначени временни синдици в окръжните съдилища в Стара Загора и Разград, а в останалите 19 окръжни съдилища тези дела са общо 47.
      Това става ясно от справка в Министерството на правосъдието, изготвена на база на предоставените данни от председателите на всички окръжни съдилища в страната по искане на заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева. Общо делата за несъстоятелност, по които има назначени временни синдици, са 287 в цялата страна за последните три години. 
      С писма от 23 декември 2014 г. до всички окръжни съдилища г-жа Мичева-Русева поиска информация за броя на образуваните дела за търговска несъстоятелност, по колко от тези дела са назначени временни синдици по чл. 629а, ал. 1, т. 1 ТЗ, както и по кои от тях като обезпечителна мярка по чл. 629а ТЗ е отстранен управляващият орган на търговеца-длъжник и правомощията по управление и разпореждане са възложени на временен синдик.
      Справката е изготвена в рамките на наредената от министъра на правосъдието Христо Иванов поетапна проверка на дейността на назначените временни синдици, в следствие на сигналите срещу дейността на синдика Панайот Велков по конкретни дела и резултата от проверката срещу него.    
      Графикът на предстоящите проверки в момента се довършва от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ