Последни новини
Министерството на правосъдието публикува резултатите от писмения изпит за ЧСИ, теста и верните отговори
17.02.2015

    Министерството на правосъдието публикува резултатите от писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители. От общо 454 явили се кандидати, 189 ще бъдат допуснати до устния изпит, тъй като са получили минималната оценка 4,50 и над нея.
    На сайта на МП в рубриката „Кариери“ е качен и писменият тест (вариант ПЪРВИ), по който бе проведен изпитът на 14 февруари т.г., както и верните отговори на теста. 
    Конкурсната комисия, провела изпита и направила проверката на писмените работи, бе назначена на 6 февруари 2015г. със заповед на министъра на правосъдието на основание чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители.
    Министерството на правосъдието дава възможност на кандидатите да се запознаят с писмените си работи в срок от 18.02.2015 г. до 24.02.2015г. (включително), от 09.00 часа до 11.30 часа, в стая 212, в сградата МП, ул. „Славянска“ №1 (вход за граждани).
    Съгласно Наредба № 1/06.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители възражения срещу оценяването на кандидатите от писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители не са допустими.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ