Последни новини
Насрочена е дата за провеждане на изпит за помощник-нотариуси по заместване
16.03.2015

   Министърът на правосъдието Христо Иванов издаде заповед за провеждане на изпит за помощник - нотариуси по заместване на 29 април и 30 април 2015 г. от 9,00 часа в сградата на Министерството на правосъдието (МП) на бул. „Дондуков“ №2А.
    В зависимост от броя на допуснатите до участие кандидати, мястото може да бъде променено със заповед на министъра на правосъдието  най-малко 2 дни преди изпита.
   Заповедта, както и заявлението за участие, са публикувани на сайта на Министерството на правосъдието в раздел „Кариери“.
    От 23 март до 3 април 2015 г. нотариусите и кандидатите за помощник-нотариуси по заместване могат да подадат заявление и нужните документи за участие в изпита. Подаването на документите става лично от един от двамата заявители или от техен пълномощник, с нотариално заверено пълномощно.
   Списъците на допуснатите кандидати и на кандидатите с нередовни документи ще бъдат обявени на сайта и на видно място в сградата на МП в 7-дневен срок след последната дата за подаване на заявления.
   След обявлението кандидатите с нередовни документи ще имат възможност да подадат допълнително заявление за изправяне на нередовностите в срок от 7 дни.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ