Последни новини
Министър Христо Иванов се срещна с председателя на ЕСПЧ Дийн Шпилман и с председателя на Венецианската комисия Джани Букикио
17.03.2015
Пилотното решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото "Нешков и други срещу България" ще тласне напред реформата в пенитенциарната система. Екипът на Министерството на правосъдието вече обсъжда работата по създаване на  ефективен компенсаторен и превантивен механизъм по отношение на нарушения на чл. 3 от Конвенцията по правата на човека, отнасящ се до забраната за изтезания и нечовешко и унизително отношение.
Това заяви министърът на правосъдието Христо Иванов днес на срещата си с председателя на ЕСПЧ Дийн Шпилман, която се проведе в сградата на съда в Страсбург. На срещата присъстваха още г-н Ерик Фриберг от Регистъра на Съда, както и началникът на кабинета на Шпилман – Патрик Тишън.
      Министър Христо Иванов оцени високо ролята на ЕСПЧ за осигуряване на всеобщото и ефективно признаване и спазване на човешките права и за развитието на демокрацията. Той посочи и позитивния ефект на създадения в България механизъм за обезщетяване на нарушения от бавно правосъдие.
      От своя страна Председателят на ЕСПЧ даде висока оценка на позитивния ефект от командироването на български съдии в ЕСПЧ. Командироването започна от пролетта на 2013 г. по проекти, финансирани от Норвежкия финансов механизъм и продължава до момента. Общо досега в Съда са били командировани 11 български съдии за подпомагане на регистратурата. Целта на командироването обаче е двустранна – по този начин не само се оказва помощ на регистратурата, но и се създава механизъм за повишаване на познанията на изпратените магистрати в областта на човешките права и практиката на Съда.
      На срещата с председателя Шпилман бе обсъдена и Актуализираната стратегия за съдебна реформа, както и необходимостта от въвеждане в България  на механизъм за предварителна оценка на проектите на закони за съответствието им със стандартите от практиката на ЕСПЧ.
      Аткуализираната стратегия в качеството ѝ на решителен етап в съдебната реформа бе обсъдена и на следващата среща на министър Иванов днес – с председателя на Венецианската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа Джани Букикио. Г-н Букикио посочи, че това е една амбициозна стратегия и акцентира, че независимостта на съда е ключова характеристика на всяко демократично общество.
      Високо бе оценено доброто и ползотворно сътрудничество на България с Венецианската комисия, чието експертно становище може да бъде искано и в случай, че в България бъде постигнат консенсус за конституционни промени, което зависи изцяло от политическите сили.
      Министър Иванов е на двудневно работно посещение в Страсбург на 16-17 март.  В българската делегация участват още заместник-министърът Петко Петков, началникът на кабинета на правосъдния министър Надежда Йорданова и директорът на дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ Милена Коцева. Вчера българската делегация се срещна с Генералния секретар на Съвета на Европа (СЕ) Торбьорн Ягланд и с Филип Боайа, генерален директор по правата на човека, както и с Христос Джакумопулос, директор в дирекция „Права на човека“ към СЕ.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ