Последни новини
Определени са датите за езиковия изпит и събеседването с кандидатите за генерален адвокат в СЕС в Люксембург
20.03.2015
      Комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз (СЕС), определена със заповед на министъра на правосъдието, публикува датите за провеждане на езиковия изпит и събеседването с кандидатите за генерален адвокат в съда в Люксембург.
      Езиковият изпит по френски език, който се състои от писмен тест и устно събеседване за проверка на общите и специализираните езикови познания на кандидатите, ще се проведе на 28 март 2015 г., събота, от 11 часа в сградата на Национален институт на правосъдието на ул. „Екзарх Йосиф“ № 14 в София. Съгласно чл. 11 от Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд езиковият изпит се провежда в рамките на два астрономически часа от хабилитирани преподаватели по специалността "Френска филология", определени от председателя на комисията. Явилите се кандидати се оценяват с "издържал" или "неиздържал". За издържал се счита кандидатът, получил минимална оценка "Отличен 5,50" по шестобалната система.
      Кандидатите, издържали езиковия изпит, ще могат да се явят на  събеседване в открито заседание на 29 март 2015 г. от 9,30 часа, като мястото за провеждането му ще бъде определено допълнително и кандидатите ще бъдат уведомени за това по надлежния ред.
Поредността за изслушването на кандидатите за двата етапа на събеседването ще бъде по реда на допускането им до езиковия изпит, съгласно Протокол № 4 от заседанието на комисията на 12 март 2015 г. Комисията допусна до участие в конкурса седем от общо десeт кандидати, подали заявление.  
      Целия протокол от вчерашното заседанието на комисията можете да видите на сайта на Министерството на правосъдието в раздел „Кариери“.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ