Последни новини
Нов арест по европейски стандарт се открива в Шумен, капацитетът му е 39 задържани
15.04.2015

    На 16 април 2015 г. /четвъртък/ от 13.00 ч. ще бъде открит новият арест и пробационна служба в Шумен. Това е първата подобна сграда в страната, в която на едно място ще се помещават всички структури на една областна служба „Изпълнение на наказанията” – арест, пробация и администрация.
   Реконструкцията на бившото военно поделение в града, която приключи за една година, бе осъществена по проект „Подобряване на стандартите в затворите и арестите чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялостното изграждане и обзавеждане е  на стойност 2 407 905 лв.  Партньор по проекта е Съветът на Европа.
     Досегашният арест в Шумен, който се помещава в сградата на Окръжен следствен отдел към Шуменска окръжна прокуратура, вече е бил обект на множество критики от международни и наши институции и неправителствени организации. Той е изграден на две нива, като долното е на кота „0”. Килиите са с общ санитарен възел, жилищната площ на един задържан е недостатъчна; липсват директен достъп на слънчева светлина в килиите и място за престой на открито на задържаните лица. Не съществуваше възможност за обособяване на помещения за осигуряване на занимания със задържаните извън килиите им, нямаше дежурна стая и помещение за почивка на надзирателите.
   Помещенията в новия арест отговарят на всички европейски стандарти. Килиите са 14, като капацитетът за настаняване е 39 задържани (3 килии с по 2 легла и 11 с по 3 легла/. Всяка стая за настаняване на задържани лица е съобразена със съвременните изисквания за площ и достъп на пряка слънчева светлина. Оборудвана е със санитарен възел (тоалетна и мивка с течаща вода),  масичка, табуретки и шкафчета за лични вещи.
    Отделно е изградена диференцирана дневна/нощна система за осветление и инсталация за захранване на телевизионни приемници и антенен вход за телевизия. За задържаните е обособена баня с душове и съблекалня. На етажа на ареста е изграден лекарски кабинет с необходимото оборудване и обзавеждане. Предвидени са помещения за работа със задържаните при приемането им в ареста и за оценка на риска.
      В арестната част е разположено мястото за престой на открито, стаи за свиждане, провеждане на действия по разследването и срещи със защитник, които да бъдат осъществявани насаме. В експлоатация са пуснати специални електросистеми, като инсталация срещу нападение; сигнални инсталации “Отворена килия” и “Блокиране на вратите”; система за видео-наблюдение и контрол на цялата сграда, входовете и двора и др.
      При изграждането на ареста е предвидено осигуряването на целеви занимания за задържаните лица, в изпълнение на препоръките, дадени от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ). Предвидени са кабинети за работа със задържаните лица по различни програми като „Преодоляване на зависимости“, „Умения за намиране на работа“, „Ограмотяване“. Създадена е възможност за организиране на библиотека с художествена литература, шах, периодичен печат. Обзаведена е кинозала за прожектиране на филми и за участие в групови занятия по програми. Изградена е модерна фитнес зала за поддържане на здравето и тонуса на задържаните и ангажирането им в занимания извън спалните помещения.
     Арестът в Шумен е вторият, който се открива в рамките само на месец. От края на март новият арест в Бургас приема 36 задържани в съответствие с европейските стандарти. Министерство на правосъдието продължава активната работа за подобряване на материалните условия в местата за лишаване от свобода, като необходима предпоставка за хуманното третиране на закононарушителите и гаранция за спазване правата на човека. Съвместно с европейските партньори министерството ще продължи да насочва усилия и ресурс към модернизиране на материалната база на затворите и привеждане на жилищните, битовите и общите помещения в съответствие с международните стандарти.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ