Последни новини
Писменият изпит за нотариуси ще се проведе в зала „Арена Армеец София”
15.04.2015

    Министърът на правосъдието Христо Иванов одобри днес окончателния списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за нотариуси. Заявления за участие в конкурса подадоха общо 684 кандидати.  От тях 628 са допуснати до участие, а 56 кандидати с нередовни документи не са отстранили нередностите  в указания срок и губят право за участие в конкурса.
   Писменият изпит за нотариуси, насрочен за 19.04.2015 г. от 10.00 часа, ще се проведе в Голямата спортна зала в Многофункционална спортна зала „Арена Армеец София“, бул. „Асен Йорданов“ № 1. Промяната на първоначално обявеното място на провеждане се дължи на големия брой кандидати, допуснати до участие в конкурса.
     Достъпът до залата ще се осъществява през вход А0. Регистрацията на кандидатите ще започне в 8.00 часа и ще приключи в 9.45 часа.
    Припомняме, че конкурсната процедура за нотариуси включва два етапа – писмен и устен изпит. До устен изпит ще се допускат кандидатите, издържали писмения изпит с оценка над добър (4). Списъкът и графикът на допуснатите до устен изпит кандидати ще бъдат обявени най-малко 5 дни преди началото на устния изпит на таблото за обяви в сградата на Министерството на правосъдието и ще се публикуват на официалната интернет страница на министерството.

Заповедта на министъра на правосъдието e публикувана на сайта на Министерството на правосъдието в рубриката „Кариери“.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ