Последни новини
Стартира проект за подобряване на законодателството за защита на правата на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак
16.04.2015
      На 17 април, петък от 11.00 ч. в зала 42 на Националния институт на правосъдието ще се проведе откриваща конференция по проект  „Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“, финансиран по програма BG 12 на Норвежкия финансов механизъм.
      На нея ще бъдат представени основните приоритети и дейности, предвидени по изпълнението на проекта, които имат за основна цел създаването на стабилна правна рамка, която да осигури защита на правата на жертвите на домашно насилие и пострадалите от насилие, основано на полов признак.
      Домашното насилие и насилието, основано на полов признак са проблеми, които изискват сложни и добре координирани действия от страна на компетентните органи, затова първата област на проекта предвижда изработването на оценка на сегашната българската правна рамка и оценка на най-добрите европейски практики, с цел приложението им у нас. Като резултат от тази дейност ще бъде разработена национална стратегия, която предвижда значителното намаляване на пострадалите. За да се гарантира успеха на тези резултати ще бъдат предложени необходимите изменения в националното законодателство. Втората област на проекта поставя акцент върху укрепването на институционалния капацитет чрез подобряване уменията на експертите, занимаващи се с жертви на домашното насилие и пострадалите от насилие, основано на полов признак. Предвиждат се и обучения за специфични компетентности на правните експерти от Министерството на правосъдието, социалните работници от Министерството на труда и социалната политика и служителите на МВР.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ