Последни новини
Продължава обсъждането на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа
29.04.2015

Двудневен международен правен семинар на тема „Дееспособността като универсален стандарт за пълноценност на човека“ се открива днес от 14,30 часа в  Гранд хотел София. Събитието се организира от Министерството на правосъдието и Българския център за нестопанско право в партньорство с Института за държавата и правото към Българската академия на науките (БАН). Основен фокус на семинара ще бъде представянето и обсъждането на проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който бе публикуван за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието. Законопроектът е резултат от двегодишните усилия на експертна работна група за разработване на нормативна уредба, въвеждаща стандартите на член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
Създаването на подходящи мерки и правни режими, които да зачитат възможността на всеки човек да упражнява и защитава свои основни човешки права съобразно желанията и предпочитанията си, е първата и най-важна стъпка към постигането на стандартите за равенство пред закона, поставени от Конвенцията.
Законопроектът ще въведе нов подход в упражняването на права от хора с интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми, като замени режимите на поставяне под запрещение със система от мерки за подкрепа и защита, които да гарантират упражняването на основни човешки права от хора с увреждания, съобразно техните предпочитания и желания. Важността на промените в уредбата на дееспособността изисква те да бъдат обсъдени с всички заинтересовани страни, чиято ежедневна дейност ще бъде засегната от предложените промени в уредбата на запрещението.
В дискусията ще вземат участие съдии, които разглеждат дела за поставяне под запрещение. Ще бъде направен международен правен преглед на концепцията за дееспособността, ще се представи съдебната практика по прилагането на законодателството относно дееспособността на хора с увреждания в Германия, проектът на Закон за подкрепено вземане на решения, който към момента се обсъжда в парламента на Ирландия, както и успешни практики по прилагането на стандартите на член 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в други страни.
Днес форумът ще бъде открит от заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева и програмния директор на Български център за нестопанско право Надя Шабани. По темата за новите концептуални разбирания за дееспособността ще говори доц. Велина Тодорова от Институт за държавата и правото към БАН. Докладчици по темата са още д-р. Майкъл Бах от Институт за изследване и развитие на включването и обществото, Канада, и Валентин Айчеле от Институт по човешки права, национален мониторингов орган по прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания във Федерална Република Германия.
В рамките на утрешната дискусия, която ще започне от 9 часа, съдията Мария Мамер-Латцел от съда в Кьопениг, Германия, ще представи германското законодателство за дееспособността и съдебната практика по прилагането му. За примера на Ирландия и Израел в подкрепеното вземане на решения ще говорят д-р Елинор Флин от Център за право и политики за хората с увреждания в Ирландия и Йотам Толуб от Израел.
Форумът ще бъде закрит в 13 часа от министъра на правосъдието Христо Иванов и омбудсмана на Република България Константин Пенчев.
 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ