Последни новини
Модернизиран учебен център на ГДИН ще бъде открит в Плевен на 8 май
07.05.2015

    Реновираният Учебен център за първоначална подготовка, преподготовка и повишаване квалификацията на личния състав на   Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ ще бъде открит в Плевен на 8 май т.г. /петък/ в 11.00 ч.
     Ремонтът и преоборудването на сградата, финансирани от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., са на стойност 611 132,84 лв. На откриването в Плевен ще присъстват заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов, временно изпълняващият длъжността главен директор на ГДИН Свилен Цветанов, Линда Еврик- служител за връзка по въпросите на полицията и митниците в Посолството на Кралство Норвегия у нас,  началникът на затвора в Плевен Иван Петков, магистрати, представители на Министерството на вътрешните работи.
    През Учебния център в Плевен за първоначално обучение, чието времетраене е около три месеца, преминават всички служители на ГДИН от направленията в цялата страна. Учебният център се ползва също и за последващо обучение на служителите, както и за провеждане на семинари и вътрешни обучения на пенитенциарната система.
      Освен ремонта на действащата сграда, модернизирането в Плевен включва и изграждане на спортно-тренировъчна зала за обучение и физическа подготовка на служителите по бойно-приложни техники. Допълнително са изградени и учебни килии за симулации и трениране в условия, близки до реалните.
     Дейностите по обекта в Плевен са част от Проект BG-15-1 „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”.  Общият бюджет на целия проект е 7 058 056 евро или 13 804 357,67 лева, като това е и размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ от страна на Норвежкия финансов механизъм. Проектът продължава до януари 2016 г. и цели да приложи националните и европейските стандарти за осигуряване на материално-битови условия за лишените от свобода при определени инфраструктурни обекти. Партньор по проекта е Съветът на Европа. 
     По проекта вече има други завършени дейност – обзавеждане на медицинския център и на детската ясла към единствения женски затвор в страната в Сливен, открити през март 2014 г. През април 2015 г. беше открита реновираната и оборудвана сграда в Шумен, в която се помещават следствен арест и пробационна служба.
     До края на годината предстои да бъдат открити още обекти по проекта, като например преоборудваната Специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода при затвора в Ловеч и др.

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ