Последни новини
Министър Христо Иванов ще участва в работна среща, посветена на медиацията
01.06.2015
      Министърът на правосъдието Христо Иванов ще участва в работна среща на тема „Реформа с измерими резултати – медиация с елементи на задължителност”, която ще се проведе на 2 юни 2015 г., в конферентната зала на Националния институт на правосъдието от 9.30 часа.
      Дискусията  се организира от Министерството на правосъдието и в нея ще вземат участие проф. Джузепе де Пало, консултант на Европейския парламент, магистрати, депутати, представители на неправителствени организации. Целта на срещата е да бъдат обсъдени основните законодателни изменения в областта на  медиацията.
      С последните промени в Закона за медиацията от 2011 г., Министерството на правосъдието изпълни ангажимента на България като държава членка на ЕС за транспониране на разпоредбите на Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за медиацията (относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси). На 26 февруари 2015 г. пред правната комисия на Европейския парламент бе представен доклад на проф. де Пало за функционирането на Директивата. Като основен напредък е отчетено въвеждането на елементи на задължителност на медиацията, като няколко европейски държави, сред които Полша и Гърция, вече започнаха действия в тази посока. Като пример за  успешен модел проф. де Пало посочи действащата в Италия медиация със задължителна първа среща, довела до над 140 000 случая на медиация годишно през 2014 г., с близо 50% споразумения.
      Проф. де Пало пристига в България специално за тази среща по покана на Министерството на правосъдието, за да сподели конкретни предложения в политиката за медиацията, въз основа на заключенията му от работата с Европейския парламент и от действието на италианския модел на медиация през последните години.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ