Последни новини
Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова: Актуализираната стратегия за съдебната реформа очаква широко обществено обсъждане
10.01.2014
„Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система предстои да бъде оповестена. Тя ще надгражда стратегията от 2010 година и ще бъде представена на магистратската общност и на широко обществено обсъждане. Целта е да има стратегия, припозната и от Народното събрание, и от съдебната власт”. Това заяви днес, 10 януари 2014 г. заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова на пресконференция в сградата на министерството. След 6 месеца усилена работа можем да отчетем подобряване на диалога с Висшия съдебен съвет и спазване на принципа за разделение на властите, каза още министърът на правосъдието. Тя припомни, че са предприети конкретни мерки за разрешаване на проблемите с натовареността на магистратите и разработване на съдебна карта на страната. Правосъдният министър заяви, че е поставено началото на конкурсни процедури за намаляване натовареността на магистратите и за подобряване на достъпа до правосъдие. Предприети са и конкретни действия за разрешаване на проблемите с нормалния работен процес на магистратите. Вече е започнало разработването на съдебна карта на страната, отчете още министърът и припомни, че бюджетът на съдебната власт е с 30 млн. лева повече за 2014-а в сравнение с 2013 г. Министър Златанова се спря и на усилената работа по ключови законопроекти.
Министър Златанова представи пред медиите и своя екип – заместник-министрите Сабрие Сапунджиева и Илия Ангелов.  От своя страна заместник-министър Сапунджиева представи приоритетите в своя ресор. Тя подчерта, че предстои цялостен преглед и доусъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба, уреждаща дейността на частното съдебно изпълнение. В момента, заедно с НАП, Министерство на правосъдието работи по възможността, освен частни съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители да събират налаганите от около 106 държавни органи глоби. Ще бъде засилена и ролята на Инспектората по Закона за съдебната власт във връзка с правомощията му единствен да проверява работата на съдебното изпълнение, нотариусите и съдиите по вписванията.
Като акцент на работата си Илия Ангелов посочи изграждането и ремонтът на местата за лишените от свободата, които ще бъдат финансирани основно по Норвежкия финансов механизъм. В момента в 12-те затвора има около 11 000 затворници и задържани под стража, обяви заместник-министър Ангелов. Един от най-пренаселените затвори  - този в Бургас, ще бъде облекчен с изграждането на затворническо общежитие в с. Дебелт. Нова модерна стоматологична клиника ще има сливенският затвор. Работи се за „разтоварване" и на затвора във Варна. Предстои обновяване на ареста в Шумен.
Доказахме, че българското гражданство не е за продан и българските деца не са за продан, подчерта вицепремиерът и правосъден министър Зинаида Златанова на брифинга. По-строги са правилата за получаване на българско гражданство и за осиновяване на българчета от чужденци.
През 2011 българско гражданство са получили 18 473 лица, през 2012 - 17 329, а 2013 българи са станали само 8 285 души. Основната причина за намаляване броя на получилите гражданство е в системата за проверка на удостоверенията, които молителите използват, за да докажат българския си произход. Сега вече се изискват и удостоверения от властите на техните държави, че представените основни документи не са фалшиви.
По отношение на Наказателния кодекс, министър Златанова заяви, че от юли 2013 г. е била извършена интензивна работа от работната група, в която са включени действащи магистрати, представители на академичната общност и на неправителствените организации, и експерти от различни институции. В края на декември 2013 г. проектът на Наказателен кодекс беше  представен за обществено обсъждане и на съгласуване с министерствата, с Висшия съдебен съвет, с Върховния касационен съд, с Върховния административен съд, с Комисията за защита от дискриминация и други заинтересовани. „Всички конструктивни предложения ще бъдат взети предвид, след което проектът ще бъде внесен за одобряване от Министерския съвет”, каза правосъдният министър. Тя отново посочи, че държи много на предстоящата дискусия по текстовете в НК и очаква множество предложения при обсъждането на първо и второ четене в парламента. Вицепремиерът потвърди, че ще предложи проект без текста, който предвижда наказателна отговорност за фотографиране или записване на лице без негово знание, след като има такъв консенсус в медиите.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ