Последни новини
11 кандидати за конкурса за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз в Люксембург
19.06.2015
   До изтичане на крайния срок 11 души подадоха заявления за участие в конкурса за избор на кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз (СЕС).
   Днес, до 17.00 часа, в деловодството на Министерството на правосъдието са постъпили заявления от следните кандидати:
Иван Боев
Биляна Калчева-Тотева
Рената Мишонова-Хальова
Ана Велкова
Емилия Андонова
Атанас Семов
Димитър Стефанов
Пламен Борисов
Искра Александрова
Антонина Бакърджиева-Енгелбрект
Ивайло Иванов.
   Конкурсната процедура за генерален адвокат на СЕС ще се състои на два етапа - езиков изпит и събеседване в открито заседание с издържалите езиковия изпит кандидати.
     
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ