Последни новини
Министерството на правосъдието похвалено за действията за подобряване на условията в затворите
10.07.2015
      Българското Министерство на правосъдието трябва да бъде похвалено за положените усилия за преодоляването на проблемите в местата за лишаване от свобода. Това заяви днес председателят на Комитета против изтезанията (КПИ) г-н Микола Гнатовский в заключителното си изказване на кръглата маса на тема „Изпълнение на препоръките на Комитета за предотвратяване на изтезанията и на пилотното решение „Нешков и други срещу България“, постановено от Европейския съд по правата на човека“. Г-н Гнатовский отбеляза също така и многообещаващият напредък на работната група, създадена в Министерството на правосъдието по изпълнение на пилотното решение на „Нешков и други срещу България“.
      Двудневният форум е организиран от Съвета на Европа в сътрудничество с Министерство на правосъдието (МП).
Днешният ден от събитието бе посветен на конкретните мерки за преодоляване на лошите материални условия в затворите и арестите, набелязани в проекта за национален план за действие по изпълнение на препоръките на КПИ и на решението по делото „Нешков и други срещу България“. Проектът на план е изготвен от  Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към Министерство на правосъдието и след финализирането му ще бъде представен за одобрение от Министерски съвет.
      Днес бе отчетено, че в основата на проблемите с лошите материални условия в местата за лишаване от свобода стои преди всичко липсата на адекватно финансиране. От години насам бюджетът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за капиталови разходи (ремонти) е 1,5 млн. лв. годишно, каза заместник-министър Андрей Янкулов. Това е крайно недостатъчно.
Българската държава вече е платила много високи обезщетения по решения на съда в Страсбург за лошите условия в затворите. Всички тези пари няма да отидат за подобряване на материалните условия, а би могло, коментира тази страна на проблема г-н Гнатовский.
      Съществен фактор при решаване на проблема с пренаселеността на затворите е, че той съществува не навсякъде, а само в някои затворнически корпуси и общежития от закрит тип, каза зам. министърът на правосъдието Андрей Янкулов.  За да се стигне до оптимално използване на свободната площ, се обмисля по-гъвкав режим на първоначално настаняване и преместване, включително и с преценка на индивидуалните особености. 
      През последните години в България има постоянна тенденция към намаляване на затворническата популация, което се дължи на комплексни причини – прилагането на пробацията, по-широкото приложение на условното осъждане, а също и на демографски фактори.
      По отношение на подобряване на материалните условия можем да се похвалим с нещо позитивно – започналите реконструкции и ремонти на редица затворнически общежития и корпуси на затвори, каза Янкулов. До края на 2016 г. е постижимо да излезем от средновековието и навсякъде в затворническите килии да се изградят тоалетни. 
Като друга мярка Янкулов отчете въвеждането на електронното наблюдение, на което се отдава голямо значение особено при домашния арест, защото така ще се намали сериозно броят на задържаните лица в следствените арести.
      Представителят на Съвета на Европа Фредерик Сунберг на няколко пъти подчерта, че България има срок до  м. декември 2016 г., за да постигне ефективни резултати по предписанията по пилотното решение по делото „Нешков и други“. Той също отбеляза националния план за действие като много добра основа за реформа и отчете отличното сътрудничество на МП и органите на Съвета на Европа.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ