Последни новини
От 31 юли в МП започва работа по промени в Семейния кодекс
21.07.2015
      Експертна група за промени в Семейния кодекс започва работа от 31 юли т.г. Това съобщи  заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева – Русева днес по време на форума „Правото да познаваш своя произход – лицата на осиновяването”.
      Една от целите на бъдещите промени в Семейния кодекс е отпадане на тайната на осиновяването, а амбицията на Министерството на правосъдието е проектът да бъде внесен в Народното събрание до края на тази година, допълни г-жа Мичева – Русева.  Идеята е, от една страна да бъдат гарантирани правата на биологичните родители, а от друга – да се регламентират форми на помощ и на мотивация на тази категория хора за разкриване на тяхната самоличност пред биологичните им деца.
      Заместник-министър Мичева-Русева  благодари на Българска Асоциация Осиновени и Осиновители – БАОО, Национален интернет регистър на търсещи се „Къде си?“ и Национална мрежа за децата, които в партньорство с Министерството на правосъдието и с подкрепата на френското посолство, дадоха трибуна на проблема с разкриване на тайната на осиновяването в България.
      Около 100-150 осиновени мъже и жени  подават всяка година молби до окръжните съдилища в страната за разкриване на произхода им и в 90% от случаите те получават отказ от съда, показва статистиката на неправителствената организация „Национална мрежа за децата“,  цитирана от Георги Богданов.
      Според осиновените, една от причините за това е неефективният регламент в чл. 105 от  Семейния кодекс, който предвижда разкриване на тайната на осиновяването само ако „важни обстоятелства налагат това“, без да е дефинирано какво означава „важни обстоятелства“.
      Хората, които търсят своите биологични родители или деца, често се натъкват и на проблеми, като подмяна на имена, дата на раждане или ЕГН в документите по осиновяване, и дори унищожаване на цялото дело по осиновяване, споделиха от Национален интернет регистър на търсещи се „Къде си?“.
      Това възпрепятства откриването на биологичния родител или дете, дори в случаите, при които съдът определя разкриване на тайната на осиновяването, казаха участници във форума.
Като основна причина за отпадане на абсолютната тайна на осиновяването бе посочено „правото на всеки да познава корените си, медицински причини свързани с наследствени заболявания и превенция срещу възможността да се сключи брак с роднина“.
      Посланикът на Франция у нас Ксавие дьо Кабан обясни френския модел на разкриване произхода на осиновения, като посочи, че в родината му дълги години е практикувана тайната на биологичния родител. Абсолютната тайна отпаднала през 1996 г, а през 2002 г. бил осигурен достъп на осиновените лица до акта им за раждане.
Г-н  Ксавие дьо Кабан посочи, че международните осиновявания във Франция от 2006 г. насам са  3 500,  като  ¾ от тях са на деца от България.
      „Френската Агенция за осиновяванията е органът, който съдейства на осиновените деца и ги придружава в търсене на произхода им, когато те са заявили това след навършване на пълнолетие“,  разказа генералният директор на организацията Беатрис Бионди, която бе специален гост на форума.
     Г-жа Бионди посочи, че в случаите, в които майката е декларирала, че желае да остане неизвестна, осиновеният може да подаде молба до Националния съвет за достъп по личен произход  към Министерството на семейството. Това е органът във Франция,  който е ангажиран да осъществи връзката между биологичната майка и детето, след запитване и консултация с нея. 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ