Последни новини
Новият арест в Плевенския затвор може да приеме до 50 задържани в съответствие с европейските стандарти
31.07.2015

    На 3 август т.г. /понеделник/ в 11.00 часа ще бъде открит реновираният арест в затвора в Плевен. След ремонт на обособена част от затвора в града, там са преместени арестните помещения, които досега се помещаваха на последния етаж на сградата на Областната дирекция на МВР. 
    На откриването ще присъстват заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов, временно изпълняващият длъжността главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ Свилен Цветанов, директорът на затвора в Плевен Иван Петков, представители на местната изпълнителна власт, магистрати.
     След преобразуването на част от помещенията в Плевенския затвор в арестни, капацитетът на новите 8 килии е за максимум 50 лица, задържани под стража. Предвидени са отделни килии за жени и за непълнолетни. Изцяло е спазено европейското изискване за жилищна площ, осветеност и отопление. 
    След преместването на ареста в сградата на затвора задържаните ще имат възможност да ползват престой на открито, отделно от лишените от свобода, да посещават библиотеката, да ползват спортните уреди и да се включват в културно-информационните дейности. Освен това те ще могат да ползват магазина на затвора за закупуване на разрешени вещи и хранителни продукти.
    За преоборудването на новите арестни помещения е използван изцяло трудът на лишени от свобода от затвора в Плевен. Ремонтните дейности са осъществени в рамките на строителни курсове за придобиване на професионална квалификация, реализиращи се в затвора по линия на Норвежкия финансов механизъм по проект „Нова възможност за активна адаптация в обществото” /Програма БГ 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане под стража”/. Средствата за строителните материали – 26 000 лева – са от бюджета на ГДИН.
    Преместването на следствения арест в сградата на затвора в Плевен е в изпълнение на Плана за административни, финансови и организационни мерки за оптимизиране на дейността и разходите на ГДИН, сред целите на който е и подобряване условията за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и на задържането под стража. Планът от комплексни мерки предвиждаше преместването на ареста в Плевен да се случи до края на годината, но, благодарение на професионализма и ангажираността на ръководството на затвора, откриването е факт 5 месеца по-рано.
     Министерството на правосъдието ще продължи политиката на преместване на арести в съществуващи затвори, там където това е възможно. Целта е по-оптимално използване на човешкия ресурс по линия на надзорно-охранителния състав и по-добри условия за арестантите, които се настаняват в изцяло ремонтирани помещения по европейски изисквания и могат да ползват съоръжения на затвора.  В края на март т.г. вече бе преместен арестът в Бургас в ремонтирано помещение на местния затвор. Планира се до края на 2015 г. да бъдат преместени арестите в Ловеч, Дупница и Кюстендил.

 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ