Последни новини
Срокът за разглеждане на молбите за гражданство по натурализация е значително съкратен, сочи анализ на Министерството на правосъдието
16.09.2015
      За периода от 1 януари 2005г. до 30 юни 2015г. в Министерството на правосъдието са постъпили общо 120 174 молби за придобиване на българско гражданство на основание български произход. Най-много молби са постъпили през 2005 година – 22 129, след което се наблюдава намаляване. 
      Това заяви днес министърът на правосъдието Христо Иванов пред парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина. Той запозна депутатите с  резултатите от анализа на Министерството на правосъдието за основанията, на които Съветът по гражданството е дал мнение да не бъдат уважени молби за кандидати за натурализация на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за българското гражданство и на сроковете за разглеждането им. (Докладът е качен на сайта на министерството на правосъдието в рубриката „Българско гражданство“, секция  „Процедура за промяна на гражданство“.)
      За изследвания период от 10 години Съветът по гражданството е предложил да се откаже предоставяне на българско гражданство по общо 20 703 молби, подадени на основание български произход – или в 14.61% от случаите. През последните три години 2013г.-2015г. процентът на отхвърлени молби за гражданство по натурализация значително е намалял и в момента варира в границите на 2-4 %, което министърът отчете като положителна тенденция.
      Мотивите, с които най-често са отхвърляни молбите за натурализация, е заради представяне на неистински документи за установяване на българската националност на възходящ на кандидата, което е установено чрез криминалистични експертни изследвания. На второ място сред мотивите за отказ е постъпило отрицателно становище на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), въпреки представените от кандидатите по преписките официални документи, в които е вписана българска националност на възходящ. На трето място – заради заявена от кандидата народност, различна от българската по време на провеждането на интервюто.
      Анализът показва още, че срокът за разглеждане на молбите за придобиване на българско гражданство на основание български произход е съществено съкратен от 2005 г. досега. Към момента средната продължителност на процедурата е 18 месеца. От тях средно по 4 месеца преписките се разглеждат в МВР, след което се изпращат в ДАНС за проучване на кандидата, което трае средно около 1 година. Времетраенето на процедурата в Съвета по гражданството към МП е около 2 месеца, обясни заместник министърът на правосъдието Петко Петков, в чийто ресор е Дирекция „Българско гражданство“.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ