Последни новини
Заместник-министър Андрей Янкулов провери строителните обекти в Старозагорския затвор и в общежитията в Разделна и в Дебелт
17.09.2015

   Заместник-министърът на правосъдието Андрей Янкулов, в чийто ресор влиза системата на затворите, и и.д. главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/ Свилен Цветанов извършиха двудневна проверка на най-мащабните строителни обекти на системата. Следващата 2016-та година ще бъде ключова за изпълнението на международните ни ангажименти за осигуряване на минималните стандарти на условията за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. По план през 2016 г. трябва да бъдат извършени ремонтни дейности в голяма част от местата за лишаване от свобода, разбира се, при осигуряване на необходимите средства в бюджета.
    Към момента активни строителни дейности текат в затворническите общежития Разделна и Дебелт и в затвора в Стара Загора. Работи се по  обновяването на кухнята в затвора в Бургас, а до края на тази година се предвижда затворът в Плевен да бъде изцяло реновиран. Предстои започването на строително-монтажни работи в затворническо общежитие „Атлант“-Троян, както и ремонт на третия етаж на корпуса на Поправителния дом за непълнолетни в Бойчиновци.
    В затворническо общежитие „Разделна” към затвора във Варна реконструкцията и строително-монтажните работи напредват с бързи темпове. Капацитетът на общежитието, което се намира на 30-ина километра от областния град, е за около 200 лишени от свобода. Очакванията са, след приключването на ремонтните дейности, общежитието да поеме част от лишените от свобода от Варна, с което ще се редуцира пренаселеността в корпуса на затвора. До дни там предстои обявяването на обществена поръчка за обзавеждане. Част от килиите вече са в почти готов вид.
    От лятото на тази година в землището на село Дебелт се преустроява затворническо общежитие от закрит тип, което ще бъде първото ново затворническо заведение с повишени изисквания към охраната, изграждано от много години насам. Бившите сгради на МВР  - полицейско управление и противопожарно депо – постепенно придобиват вид на затворническо общежитие.  Предвижда се общежитието в Дебелт да разтовари най-пренаселения затвор у нас – този в Бургас, като в него ще могат да бъдат преместени около 400 лишени от свобода, които в момента търпят наказанието си в Бургаския затвор. До момента са извършени около 30 % от планираните дейности. Готова е хидроизолацията на двата покрива на обекта, чака се проектът на кухнята.
    През новата година лишените от свобода от Старозагорския затвор ще търпят присъдите си в изцяло ремонтирани килии, с изградени санитарни възли. Изцяло е сменена дограмата и подовите настилки.
Това е първият такъв ремонт от откриването на затвора през 1932 г. Освен ремонт в корпуса в Стара Загора, ще бъде изградено и площадково водоснабдяване. До края на септември е предвидено едното крило на затвора да бъде изцяло ремонтирано и да започне да функционира. Там от днес започна и монтирането на мебели в обновените помещения.
    Ремонтните дейности в затворите се изпълняват като част от проект „Подобряване на стандартите в затворите и арести чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Общият бюджет е 7 058 056 евро или 13 804 357,67 лева. Проектът цели да приложи националните и европейските стандарти за осигуряване на материално-битови условия за лишените от свобода при определени инфраструктурни обекти. Партньор по проекта е Съвета на Европа.
     Министерството на правосъдието ще продължи активната работа за подобряване на материалните условия в местата за лишаване от свобода като необходима предпоставка за хуманното третиране на закононарушителите и гаранция за спазване правата на човека. Съвместно с европейските партньори,  МП  ще насочва усилия и ресурс към модернизиране на материалната база на затворите и привеждане на жилищните, битовите и общите помещения в съответствие с международните стандарти.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ