Последни новини
Заместник-министър Петко Петков:НК дава достатъчно механизми за индивидуализация на наказанието
08.10.2015
   Целта не е всяко престъпление, свързано с нарушения на правилата за шофиране, да влезе в съда веднага, целта е това да стане за възможно най-голяма част от тях. Това заяви заместник-министърът на правосъдието Петко Петков днес по време на дебата „Закон, за да сме живи“, организиран от в.  „24 часа“ в Полиграфическия комбинат.
   По повод на призивите за безкомпромисно прилагане на незабавното производство и на бързото производство към тези случаи, зам.- министърът заяви, че при значителен брой от този тип престъпления може да бъде провеждано незабавно производство.  Случаи като шофиране след употреба на алкохол или наркотици, управление от неправоспособен, който вече е бил наказван по административен път за това, при превишаване на скоростта с над 60 км/ч над разрешената и др., по правило не са деяния, които се доказват трудно, и реализирането на наказателната отговорност за тях би могло да стане изключително бързо и по реда на незабавното производство, като в рамките на тридневен срок делото да бъде внесено с обвинителен акт в съда.
    От друга страна обаче, в същия раздел на НК съществуват и други престъпления, което са едни от най-сложните за доказване в нашата наказателно-правна система – дела със значителна сложност и от правна, и от фактическа страна. Освен това, за тяхното изясняване са необходими редица експертизи – медицинска, автотехническа, комплексна, което само по себе си отнема време, посочи Петков. Въпросът е обаче, там където може, да се прилага по-бързата процедура. В НПК от 2006 г. са предвидени и бързото и незабавното производства, но няма как по тези престъпления едно лице да бъде изправено пред съда за 24 часа в рамките на наказателния процес, освен по въпроса за мерките за неотклонение.
    Зам.-министър Петков изказа мнение, което бе споделено и от други участници в дискусията, че част от престъпленията, свързани с т.нар. гонки, както и други нарушения на правилата за движение, притежават белезите на хулиганство. Те биха могли да се преследват много бързо и по Указа за борба с дребното хулиганство, където процесът приключва в рамките на 24 часа.
    При всички случаи, много важно и ефективно за справяне с тези явления и подобряване на ситуацията на пътищата е въвеждането на комплекса от административни мерки, предвидени в промените в Закона за движението по пътищата. Предложенията на МВР в тази насока трябва да се приветстват, каза Петко Петков.
    Очевидно е, че престъпните деяния никога не са еднакви, коментира той по повод на изказани становища, че е неприемливо да се предвиждат тежки санкции за гонките, където единственото нарушение е превишаването на скоростта, нищо друго. Част от тези гонки въобще не са спонтанни и безобидни, както се представят – те са предварително организирани, заснемани, организират се залагания, каза зам.- министърът.
    Но именно, защото престъпната деятелност е различна, в НК съществува принципът за индивидуализация на наказанието. И именно затова НК никога не борави с абсолютно определен размер на наказанията, както призовават някои граждани в предложенията си по повод на темата. Съобразно спецификите на всеки отделен случай, наказанието не само може, но и трябва да бъде различно. В НК съществуват и институтите на малозначителност и маловажност на деянието, така че съдебната власт и правоприлагащите органи разполагат със значителен инструментариум да направят индивидуална преценка на всеки случаи – дали става въпрос за едно незначително събитие, незначително превишаване на скоростта, което никого не е застрашило, или за деяние с висока обществена опасност, което може да доведе до трагични резултати, каза Петков.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ