Последни новини
Изпитът за помощник-частни съдебни изпълнители ще се проведе от 15 до 23 октомври 2015 г.
09.10.2015

    Графикът за провеждане на изпита за помощник-частни съдебни изпълнители и Правилата за провеждане на изпита са публикувани днес  едновременно на интернет страниците на Министерството на правосъдието /рубриката „Кариери/ и на сайта на Камарата на частните съдебни изпълнители /КЧСИ/.
    Изпитът за помощник-частни съдебни изпълнители ще се проведе в девет последователни дни от 15 до 23 октомври 2015г. включително, в сградата на Министерството на правосъдието на бул. „Дондуков” № 2а, в залата на ет. 8 /във всички работни дни/. На 17 и 18 октомври 2015 г. /събота и неделя/ изпитът ще се провежда в зала № 205 в сградата на Министерство на правосъдието на ул. „Славянска” № 1.
   Началният час на всеки от изпитните дни е  09.00 ч.
   До изпит за помощник-частни съдебни изпълнители са допуснати 284 кандидати от общо 287, подали документи в срок.
 Изпитът за помощник-частни съдебни изпълнители е устен и ще се провежда по въросник от 32 въпроса, утвърден от министъра на правосъдието.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ