Последни новини
22 кандидати в конкурса за помощник-нотариуси по заместване, петима не са допуснати засега
09.10.2015

   Общо 22 заявления за участие в изпита за помощник-нотариуси по заместване са подадени в Министерство на правосъдието в срока до 2 октомври т.г. От тях 17 кандидати са с редовни документи, а петима не са  представили всички необходими документи.
    Това става ясно от двата списъка - на допуснатите кандидати до изпита за помощник- нотариуси по заместване и на кандидатите за участие в този изпит с нередовни документи, които днес Министерството на правосъдието /МП/ публикува на страницата си в рубриката „Кариери” .
    Кандидатите с нередовни документи могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на заповедта на министъра за обявяване на списъка. След този срок те губят право за участие в изпита.
    Изпитът ще се проведе на  29 и 30 октомври 2015 г. от 9.00 часа, в сградата на МП /бул. Дондуков № 2А, стая № 749/. В зависимост от броя на допуснатите до участие кандидати, мястото на провеждане може да бъде променено най-малко 2 дни преди датата на изпита.
    Изпитът ще се проведе от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието.  Правоспособност на "помощник-нотариус по заместване" придобиват само кандидатите, получили оценка най-малко добър (4). Изпитната комисия  обявява в 2-дневен срок след провеждането на изпита резултатите от него на видно място в сградата на МП и на интернет-страницата на министерството. Копие от извлечението от протокола се изпраща и на Нотариалната камара.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ