Последни новини
Жертвите на престъпления трябва активно да бъдат насочвани към помощ и услуги
22.10.2015
      Всички институции, които работят с пострадали от престъпления – съд, прокуратурата, полиция и др., трябва да имат ангажимент директно да насочват жертвите към ползване на социалните услуги, предвидени за тях.  В момента това се прави само от Агенцията по социално подпомагане, а останалите институции просто препращат жертвите на престъпления към Агенцията. 
      Това обсъждаха вчера представителите на различни институции, компетентни по прилагането на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, по време на работна среща в Министерството на правосъдието (МП). В срещата участваха представители на Министерството на вътрешните работи (МВР), прокуратурата, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенцията за социално подпомагане (АСП), Министерство на образованието, УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата, Институтът за социални дейности и практики (ИСДП) и съдии. 
      Заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева–Русева обяви, че в Министерството на правосъдието в края на месеца започва работа междуведомствената работна група за изготвяне на пакет от законодателни промени, свързани с прилагането на изискванията на Директивата.
      Така например, Директивата налага създаването на уредба за изготвяне на индивидуална оценка на всяка жертва от мултидисциплинарен екип с цел установяване на специфичните й нужди от защита в хода на наказателното производство, подчерта г-жа Мичева–Русева.
      Институтът по социални дейности и практики представи проекта „Правосъдие приятел на детето – обучение на професионалистите за по-добро взаимодействие”. Изпълнението му стартира през месец януари 2016 г. и предвижда в период от 2 години да бъдат обучени професионалистите за оказване на подкрепа и защита на жертвите на престъпления в 28 съдебни райони в България. Партньори по  проекта, финансиран от Европейската комисия са МП, МВР, ВКП, ДАЗД, АСП.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ