Последни новини
Заместник-министър Вергиния Мичева-Русева запозна италиански върховен съдия с реформата в детското правосъдие
06.11.2015
     Заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева се срещна със съдията от Върховния съд на Италия Елизабета Роси.
Италианският магистрат е у нас на петдневно посещение по обменна програма за съдебни обучители на Европейската мрежа за съдебно обучение, организирано от Националния институт на правосъдието.
      Заместник-министър Мичева-Русева запозна госта си с усилията на българското правителство за модернизиране на детското правосъдие, като представи основни акценти от проекта на Закон за наказателно правосъдие за деца, по който Министерството на правосъдието работи.  Индивидуален подход към всяко дете и защита на най-добрите му интереси; участие на детето в процеса; право на развитие; отклоняване от наказателното производство в търсене на друг начин за решаване на проблема; лишаването от свобода като последна възможна мярка, са само част от тях.
      Съдия Елизабет Роси, оцени готвените разпоредби, като съответстващи на европейската правна уредба и отбеляза сходството им с италианския модел за детско правосъдие.
      Тя сподели, че по отношение на непълнолетните нарушители в Италия се налагат предимно условни наказания лишаване от свобода с пробационни мерки, като възстановяване на вредите или задължение да посещава училище или различни курсове. До ефективно налагане на наказание се стига в крайни случаи, когато посочените мерки не се изпълняват или не дават резултат.
      По време на срещата бяха обсъдени и законодателните инициативи на Министерството на правосъдието в областта на човешките права и по-конкретно правата на хората с ментални увреждания, регламентирани в поставения за обществено обсъждане Закон за физическите лица и мерките за закрила, както и готвените промени в Семейния кодекс, отнасящи се до отпадане на пълната тайна на осиновяването.
      В тази връзка италианският върховен съдия сподели, че в страната й законодателните промени в тази сфера, както и в правосъдието за непълнолетни,  също са се движели бавно с оглед необходимостта от допълнително държавно финансиране за въвеждането им. Опитът от прилагането им обаче показва, че в дългосрочен аспект, подобни промени разтоварват държавния бюджет, коментира съдия Елизабета Роси.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ