Последни новини
Украинска делегация проучва българския опит в принудителното изпълнение
16.11.2015

    Делегация от представители на Върховната Рада на Украйна и на украинското Министерство на правосъдието посети днес българското Министерство на правосъдието, за да се запознае с добрата практика по прилагането на смесената система на принудителното изпълнение в България.
    Делегацията, ръководена от заместник-министъра на правосъдието на Украйна Сергей Шкляр, включва четирима народни представители и двама независими експерти от Украйна. Те проведоха двучасова среща със заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, началника на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт Георги Данков, директора на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“  Юлияна Василева и експерти от МП.
    Сергей Шкляр запозна българските си колеги с реформата в принудителното изпълнение, която Украйна провежда в момента. Той съобщи, че предстои Върховната Рада (парламентът) да гласува на второ четене проектозакон, предвиждащ дуалистична система на принудителното съдебно изпълнение, включващо едновременно държавни и частни съдебни изпълнител, каквато е системата в България. „За нас е важен вашият опит в тази област, за да се предпазим от грешки, които вие вече сте установили в практиката“, заяви Шкляр.
    По време на срещата заместник-министър Вергиния Мичева и българските експерти разказаха подробно на украинските гости как е организирана и функционира смесената системата за принудително изпълнение в България и ролята на Министерство на правосъдието в този процес – неговите функции, правомощията му като орган, който осъществява контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители и организира конкурсите за заемането на овакантени позиции.    Подчертано бе, че въведеният през 2005 г.  модел у нас е доказал ефективността си през годините.
    Украинските гости бяха запознати и с подзаконовата нормативна уредба, свързана с прилагането на принудителното изпълнение, както и с някои готвени законодателни предложения в тази сфера.

 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ