Последни новини
Приключи проверката в Бургаския затвор, заместник-министър Ангелов разпореди мерки за подобряване на контрола в местата за лишаване от свобода
14.02.2014
Заместник-министърът на правосъдието Илия Ангелов разпореди въвеждане на конкретни мерки за подобряване контрола в местата за лишаване от свобода.
Разпореждането на заместник-министър Ангелов идва след инцидент в затвора в Бургас на 6 февруари т.г., когато лишен от свобода направи опит да се самозапали. Дни след това заместник-министърът на правосъдието лично посети Бургаския затвор, като разговаря с лишения от свобода и с ръководството на затвора.
Проверката на място установи категорично, че в администрацията на затвора в Бургас няма постъпили конкретни сигнали от лишения от свобода и твърденията му по време на инцидента не се основават на обективни доказателства.
Заместник-министър Ангелов нареди увеличаване на щатната численост на надзорно-охранителния състав в Бургаския затвор, с цел подсигуряване на по-добра сигурност и ефективен контрол при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода”.  Към щата на Бургаския затвор са зачислени 8 бройки от други затвори, които не са с такава интензивна натовареност.
Във връзка с пренаселеността в затвора,  заместник-министърът измени заповед от 2009 г. относно възможността осъдените да изтърпяват наказанието си в най-близкия до постоянния им адрес затвор или поправителен дом. С изменението на заповедта осъдените от Ямболския регион ще търпят наказанието си в затвора в Стара Загора, а тези от Кърджалийския регион – в затвора в Пловдив.
С оглед недопускането на подобни инциденти на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” е разпоредено изготвянето на обстоен анализ за подобряване сигурността и контрола в местата за лишаване от свобода.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ