Последни новини
Електронно свидетелство за съдимост вече може да се заплаща директно от сайта на МП чрез дебитна или кредитна карта
08.12.2015

    Услугата по издаване на електронно свидетелство за съдимост вече може да се заплаща директно от сайта на МП чрез дебитна или кредитна карта на заявителя. Това е първата услуга в българската администрация, за която се въвежда подобна възможност за плащане, при това, без гражданите да дължат никаква такса за превод.
     Новата опция бе въведена през миналата седмица, когато Министерството на правосъдието разшири функционалността на системата за издаване на е-свидетелство, като предостави възможност  за заплащане на услугата директно от сайта на МП чрез дебитна или кредитна карта, като се въведе номерът на картата и CVV/CVC кода.  Заплащането се извършва в реално време, услугата веднага се заверява като платена и се стартира процесът по нейното предоставяне, като така се пести време на гражданите. При картово плащане дължимата от гражданина преводна такса е равна на НУЛА, иначе таксата за е-свидетелство е три лева за разлика от хартиеното, за което се дължи такса от пет лева.
    С въвеждането на тази опция гражданите могат по електронен път през интернет чрез електронен подпис да заявят, заплатят и получат електронно свидетелство за съдимост от всяка точка на света, с достъп до интернет. Средно на година се заявяват над 700 000 свидетелства. Заявяването и предоставянето по традиционния ред – на хартия, отнема време на заявителя за физическо посещение на съответното бюро „Съдимост“, време за издаване на свидетелството, време за получаване и не на последно място  - заплащане на такса от пет лева, върху която банката взема и преводна такса, която често е съизмерима или надвишава таксата за услугата. Заплащането на свидетелството е едно от съществените действия, от което зависи времето, за което ще се предостави услугата, допълнителните такси за превод и времето, което ще бъде необходимо на гражданина.
    Амбициите на МП са в краткосрочен план да въведе заплащане  на такси чрез карта през виртуален или физически ПОС терминал, които са факт на гишетата в МП и за другите предоставяни услуги.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ