Последни новини
Публикуван е формуляр за участие в Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
14.01.2016

     Професионални и неправителствени организации могат да подават заявление за участие в Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система в 5-дневен срок, след публикуване на постановлението за създаването му в Държавен вестник.

Формулярът и необходимите документи посочени в него се подават в деловодството на Министерството на правосъдието.

     На 13 януари 2016 г. Министерски съвет прие Постановление №3 за създаване на Съвет, като постоянно действащ консултативен орган. Проектът на постановлението е достъпно на интернет страницата на Министерство на правосъдието в раздел Проекти на нормативни актове
     Съставът на Съвета включва представители на съдебната и изпълнителната власт, на други институции, представители на организации на съдиите, прокурорите, следователите, и представители на професионалните и неправителствени организации и на академичната общност. За участие в него професионалните и неправителствените организации следва да подадат формуляр за участие по образец, утвърден от министъра.
    

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ