Последни новини
Централният регистър за юридическите лица с нестопанска цел към МП: Не се дължат държавни такси за предоставяните от регистъра услуги
20.01.2016
    Във връзка с получени телефонни обаждания от юридически лица с нестопанска цел, в които се твърди, че за „регистрация в публичен регистър" или за „актуализиране на регистрацията“ в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието (ЦРЮЛНЦ) вече се изисква заплащане на парични суми, категорично заявяваме, че за всички предоставяни от ЦРЮЛНЦ административни услуги не се дължат държавни такси.
   Процедурите по вписване в ЦРЮЛНЦ, заявяване на промени във вписаните обстоятелства и отчитане на дейността на юридическите лица са безплатни.
 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ