Последни новини
С два дни се удължава срокът за подаване на заявления за участие в Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за съдебна реформа
21.01.2016

   Срокът за подаване на заявление от професионални и неправителствени организации за участие в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система се удължава с 2 дни – до 22.01.2016 г. включително.

   Формулярът за участие е публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието.

  Съставът на Съвета включва представители на съдебната и изпълнителната власт, на други институции, представители на организации на съдиите, прокурорите, следователите, и представители на професионалните и неправителствени организации и на академичната общност. За участие в него професионалните и неправителствените организации следва да подадат формуляр за участие по образец, утвърден от министъра.
    Формулярът и необходимите документи, посочени в него, се подават в деловодството на Министерството на правосъдието.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ