Последни новини
Съобщение
25.01.2016
      На 19.11.2015 г. в Министерството на правосъдието е получено становище от ANJ Group Corp. до министъра на правосъдието Христо Иванов. В становището собственика на дружеството Ян Аронов оспорва условията, определени от синдика на „Химко” АД (н) за преговорите по пряко договаряне за осребряване на имуществото на „Химко” АД (н), и настоява за проверка по случая.
      Месец по-късно – на 28.12.2015 г., след като министър Екатерина Захариева се запознава със случая, разпорежда на Инспектората на Министерството на правосъдието да извърши проверка на Росица Томова в качеството й на синдик по т.д. №290/2004 г. по описа на ОС – Враца, във връзка с изложеното в сигнала.
      След приключването на проверката, запознаването на министър Захариева с резултатите от нея и известяването на г-н Аронов, информацията ще бъде публично оповестена предвид големия медиен интерес към случая.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ