Последни новини
Заместник-министърът на правосъдието Красимира Филипова поздрави работещите в ГДИН с професионалния им празник
29.01.2016

    Заместник-министърът на правосъдието Красимира Филипова поздрави днес работещите в системата на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) по повод професионалния им празник.
   На днешната дата, 29 януари, своя професионален празник честват работещите в системата на затворите и арестите.
29 януари е обявен за празник на ГДИН с Решение № 862 на Министерския съвет от 15.12.2006 г., защото на тази дата преди 136 години се слага началото на новата наказателно-изпълнителна система в България. На 29 януари 1879 г. са утвърдени    Привременните правила за учредяването на затворите от  императорския руски комисар А. М. Дондуков- Корсаков, един исторически документ за системата.
   Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” е специализирана административна структура, юридическо лице към министъра на правосъдието. Тя упражнява пряко ръководство и контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби.
   Дейността й е регламентирана в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и е свързана с изпълнението на наказанията доживотен затвор, лишаване от свобода и пробация, и на мерките за неотклонение „задържане под стража” в местата за лишаване от свобода.
    Териториалните служби на ГДИН са:
- 12 затвора с 21 затворнически общежития от открит и закрит тип;
- 1 поправителен дом за непълнолетни момчета в гр. Бойчиновци и 1 поправителен дом за непълнолетни момичета към затвора в гр. Сливен;
- 27 областни служби “Изпълнение на наказанията” /ОС “ИН”/ със сектори “Арести” и “Пробация”.

Поздравление на заместник-министъра на правосъдието Красимира Филипова към работещите в системата на ГДИН

    От името на министъра на правосъдието Екатерина Захариева и лично от мое име честитя професионалния празник на всички служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – 29 януари!
    Използвам случая, за да изразя уважението си към труда на служителите в местата за лишаване от свобода, които полагат всекидневно усилия да се справят със задълженията си в сложните условия на финансови ограничения.
   Изминалата 2015 година за системата за изпълнение на наказанията премина под знака на реформите. Беше извървян дълъг и не лек път. Пред ГД „Изпълнение на наказанията” обаче стоят още трудни и отговорни задачи, свързани с реформирането на пенитенциарната система в България в съответствие с европейските стандарти. Знаете, Европейският съд по правата на човека постанови пилотно решение „Нешков и други срещу България”, което констатира, че в страна ни съществува системен проблем с лошите условия в затворите, както и че липсват ефективни правни средства за защита срещу тях. Решението на ЕСПЧ даде насоки за изпълнение и постави срок, който изтича на 1 декември 2016 г. Отговор очакват и множество препоръки от Европейския комитет против изтезанията.
    В тази връзка, настоящата година ще бъде ключова за системата на затворите. Необходими са решителни законодателни и практически действия, за да покажем своята воля за справяне с посочените проблеми.
   Вярвам, че целият екип на ГД „Изпълнение на наказанията” осъзнава високите отговорности и съвместно с Министерството на правосъдието ще продължи да работи с енергия и последователност и в бъдеще.
    Пожелавам на всички служители на Главната дирекция здраве, сили и професионални успехи!

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ