Последни новини
Британски експерти ще консултират провеждането на реформата в съдебната система в България
04.02.2016

    Провежданата в България съдебна реформа и действията, който ще бъдат предприети от българските институции в отговор на констатациите в Доклада на Европейската комисия, бяха акцент в срещата на министъра на правосъдието Екатерина Захариева и британския й колега Майкъл Гоув. Разговорите се състояха в Лондон, където министър Захариева придружава премиера Бойко Борисов за участието му в международната донорска конференция за Сирия и региона.
     Екатерина Захариева подробно представи предложението на министър-председателя Борисов за подпомагане на реформата в съдебната система от експерти от държавите-членки на ЕС. Инициативата беше изтъкната в доклада на ЕК по механизма за сътрудничество и оценка специално подчертана от заместник-председателя на Комисията Тимерманс. Министър Захариева предложи на Майкъл Гоув британски експерти да съдействат и по отношение на реформата във Висшия съдебен съвет и прокуратурата и получи уверение, че тази инициатива ще се реализира. „България има пълната ни подкрепа както по отношение на европейската експертиза за провежданите реформи, така и в стъпките, които ще предприеме занапред”, каза министър Гоув.
     „Екипът ми в Министерството на правосъдието вече работи по препоръките в Доклада на ЕК. Имаме ясен план за действие, с точни срокове, приоритет номер едно са промените в Закона за съдебната власт”, посочи Захариева.
    Двамата министри договориха също така сътрудничество в работата по реформите в младежкото правосъдие и предстоящите промени в местата за лишаване от свобода в България. Обсъдени бяха възможностите за конкретни форми на взаимодействие в подкрепа на повишаването на капацитета на институциите на съдебната власт, както и въпросът за бързината на наказателното производство и съкращаване на наказателния процес.
    Екатерина Захариева и Майкъл Гоув обмениха мнения и по актуални теми от европейския дневен ред, в това число управлението на миграционните потоци и необходимостта от единен отговор на предизвикателствата, с фокус върху подобряването на охраната на външните граници на ЕС.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ