Последни новини
Министър Захариева се срещна с представителя на УНИЦЕФ у нас Мария Конде
15.02.2016
      Министърът на правосъдието Екатерина Захариева запозна представителя на УНИЦЕФ в България Мария Конде с работата по проекта за детско правосъдие. На срещата в Министерството на правосъдието присъства и заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева.
      „ Детското правосъдие е един от основните приоритети в съдебната реформа,  подкрепяни безусловно от българското правителство. В Министерството на правосъдието бе сформирана специална междуведомствена работна група, която работи в хармония с европейските норми и стандарти по отношение на наказателното правосъдие за ненавършили пълнолетие. Имаме амбицията през втората половина на 2016 година да бъдем готови с пакета от законодателни промени и да го внесем в Министерския съвет“, заяви правосъдният министър.
      Тя подчерта, че целта на изцяло новите регламенти е те да осигурят от една страна, максимална защита на деца свидетели и жертви на престъпления, и от друга да се даде възможност на прeстъпилите закона малолетни и непълнолетни да бъдат изведени в безопасна среда. Захариева акцентира, че най-важно е обучението на специалистите, които трябва да работят с малолетни и непълнолетни, както и че водещото в готвените текстове е закрилата и възпитанието.
      От своя страна представителят на УНИЦЕФ в България Мария Конде благодари на министър Захариева за волята й да доведе реформата в детското правосъдие до край.  От името на световната организация тя заяви готовност да подкрепя промените, посредством добрите международни практики и увери, че те са дългоочаквани и изключително необходими.
      В хода на срещата бе взето решение в средата на март в Министерството на правосъдието да се проведе специална среща с представители на съдебната власт, неправителствения сектор и останалите ангажирани  институции, на която да се обсъди пакетът от законодателни промени и присъстващите да дадат своите препоръки и предложения.
        „Задължителното въвеждане на „сините стаи“ при изслушване на деца в досег със закона, вече е заложено в проект за промени в НПК, който поставихме на обществено обсъждане преди дни“, каза министър Захариева.
      Правосъдният министър благодари на Мария Конде за подкрепата, която УНИЦЕФ оказва на България за въвеждането на комплексни и интегрирани услуги за работа с деца, отговарящи на най-високите международни стандарти. За пример Захариева даде изградената  „синя стая“ в Сливен със средства на УНИЦЕФ.  Тя допълни, че у нас има 14  действащи специални помещения за изслушване на деца, като в момента Министерството на правосъдието изгражда още 5. Първото се очаква да бъде открито във Варна през април т.г.
      Заместник-министър Вергиния Мичева-Русева допълни, че в момента Министерството на правосъдието води преговори за удължаване на проект “Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”, който е съфинансиран от швейцарското правителство,  така че в него да бъдат включени нови дейности, като разширяване на обучението на магистрати за работа с деца и на медиатори по наказателни производства.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ