Последни новини
България подписа декларация във връзка с Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
17.03.2016
      България подписа декларация във връзка с Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки, с която представителите на държавите-страни по Конвенцията потвърдиха наличието на политическа воля за ефективно прилагане на разпоредбите й.
      На проведената Министерска среща на страните подписали Конвенцията в централата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж, Франция, вчера, присъства заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева.
      В рамките на форума бе обсъдена ролята на Конвенцията за противодействие на корупцията в глобален план. Бяха признати и заслугите на Работната група за борба с подкупването на чужди длъжностни лица за противодействие на това явление.
      В рамките на срещата заместник-министър Мичева-Русева предостави информация за законодателните реформи у нас, които имат отражение върху борбата с корупцията. „Работи се по изменения в Наказателния кодекс, Закона за административните нарушения и наказания и Закона за корпоративното подоходно облагане“, заяви заместник-правосъдният министър и допълни, че се правят обучения в цялата страна на магистрати и полицейски служители, свързани с превенция на корупционни престъпления.
      Тя изрази надежда, че усилията на страната ни ще бъдат положително оценени по време на предстоящата нова 4-та фаза от проверката на изпълнението на Конвенцията.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ