Последни новини
Днес министър Захариева обжалва отказа на ВСС да наложи дисциплинарно наказание на Богдана Желявска
23.03.2016
      Министърът на правосъдието Екатерина Захариева обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което не бе наложено дисциплинарно наказание на съдията от Софийския градски съд (СГС) Богдана Желявска.
Производството бе инициирано на 12 февруари 2015 г. от председателя на Върховния касационен съд и министъра на правосъдието с предложение за образуване на дисциплинарно производство за допуснати нарушения по чл. 307, ал. 4, т. 3, т. 4 и т. 5 от Закона за съдебната власт срещу Богдана Желявска в качеството й на заместник-председател на Софийския градски съд.
       С решение от 10 март т.г ВСС отказа да наложи наказание на Желявска.
      „Считам, че решението на ВСС е неправилно поради нарушения на административнопроизводствените правила, противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона“, се посочва в жалбата на министъра, с която се иска изцяло отмяна на решението на ВСС.
      Като съображения за това, правосъдният министър посочва, че:
      1. На 19.09.2014 г. и 17.10.2014 г. Богдана Желявска не е изпълнила служебното си задължение за лично разпределение на текущите дела, а е допуснала това фактически да бъде извършено от съдебен помощник, като впоследствие е подписала протокол, с който е удостоверила, че разпределението е осъществено от нея. (дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. т. 3, 4 и 5 от ЗСВ);
      2. На 10.11.2014 г. Богдана Желявска в нарушение на техническите правила за използване на софтуер за случайно разпределение на дела LawChoice и т. 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати (КЕПБМ) не е изпълнила служебното си задължение за своевременно (след определяне на съдия-докладчик от системата) изпращане до сървъра на ВСС на протокола за случайно разпределение на дело по описа на СГС, образувано по искане от БНБ за обявяване на „КТБ” АД в несъстоятелност (дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. т. 3, 4 и 5 от ЗСВ;
      3. На 15.10.2014 г. Богдана Желявска не е изпълнила служебните си задължения, като от всички постъпили на тази дата в СГС молби за образуване на производства по несъстоятелност, в нарушение на заповед от м. юли 2014 г. на председателя на СГС и т. 8.6. от КЕПБМ тя е разпределила на съдия Румяна Ченалова единствено делото, образувано по молба от „Таймарх” ЕООД срещу „Домейн Менада” ЕООД и „Белведере Дистрибуция” ЕООД (дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. т. 3, 4 и 5 от ЗСВ).
      „С действията си респективно бездействията си, Желявска е нарушила изискванията на т. 8.6 от Кодекса за етично поведение на българските магистрати за спазване на принципа на случайно разпределение на делата“, пише в жалбата на правосъдния министър.
В нея се посочва още, че достигнатите от дисциплинарния състав и възприети от ВСС изводи, относно извършеното нарушение са неправилни и необосновани.
      Жалбата бе депозирана днес, чрез Висшия съдебен съвет, в законоустановения срок.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ