Последни новини
Съветът за реформа в съдебната система прие плана по изпълнение на препоръките на Европейската комисия
29.03.2016
     Нужна е обективна съдебна карта, която едновременно да оценява натовареността на съдилищата и необходимостта от достъп на гражданите  да правосъдие. Спешни са и действията по въвеждане на единната информационна система в съдилищата.
     Това заяви министърът на правосъдието Екатерина Захариева днес пред членовете на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система, и ги призова да се обединят и да приемат Плана за действие по изпълнение на препоръките от последния евродоклад. Повечето участници се обединиха около мнението, че не е добре да се извършва закриване на съдилища „на парче“, без да е ясна  цялата картина за натовареността на всички съдебни райони.
      На първото си редовно заседание Съветът прие Плана по изпълнение на препоръките на Европейската комисия (ЕК), който съдържа 62 мерки, които трябва да бъдат изпълнени до края на годината. Сред тях са  усъвършенстване на централизираната система за случайно разпределение на дела, проучване на дела, по които заради неефективно разследване са постановени осъдителни решения на       Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), приемане на Концепция за превенция и противодействие на корупцията 2016 – 2020.
      Членовете на Съвета одобриха принципно и философията на проекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, предложен от партия Алтернатива на българско възраждане (АБВ), като се съгласиха, че по текстовете е нужно широко обществено обсъждане. Проектът предвижда Върховният административен съд да бъде разтоварен от част от делата, които той гледа като първа инстанция, за да се засили касационната и тълкувателната му роля. Съветът приветства инициативи като тази на АБВ важни законопроекти от сферата на правосъдието да бъдат предварително обсъждани в този орган.
      Поради ангажименти на част от участниците последната точка от заседанието, която предвижда обсъждане и приемане на проект на Пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, бе отложена за 7 април 2016 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ