Последни новини
Съобщение
30.03.2016

      Управителният съвет на Националния институт на правосъдието (НИП), съгласно взетото на заседанието си на 29.03.2016 г. решение, открива процедура за избор на директор на Националния институт на правосъдието.

      Обявата, правилата за провеждане на избор на директор на НИП, както и Образец към т. 5, ал. 3, б „ж” от Правилата са публикувани на интернет страницата на НИП в раздел "Актуално".

http://www.nij.bg/News/News.aspx?lang=bg-BG&pageID=0&newsID=1002

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ